Tags Posts tagged with "США"

США

0 521
сполучені штати америки
4 липня цього року Сполучені Штати Америки святкували свій 240-ий День Незалежності! З цієї нагоди США палко вітали чи не у кожній країні світу. А що ми знаємо про цю країну? Для відповіді на це питання я підготував невеличкий довідковий матеріал (fact sheet), який допоможе вам освіжити старі знання та здобути нові знання про США.

0 517
переклад на українську

Нещодавно отримав листа від Президента США, не тому що я його “pen pal” чи ми друзяки на все життя, а тому що як і багато хто з вас у 2014 році під час Революції гідності я підписався на сторінку петицій Білого дому. Так от, усе пройшло, а от підписка залишилась і мені, як і мільйонам іншим, час від часу надходять електронні листи від Президента США. Сьогодні ж я прочитав листа до кінця і був приємно вражений стилем написання. Тому я вирішив зробити переклад на українську цього листа, щоб якомога більше українців змогло побачити як Президент подає свої здобутки та перемоги, наскільки простою мовою він викладає свої думки (розумію, що там сидить ціла купа копірайтерів та спічрайтерів) і як вихваляє простих американців за те, що вони не бояться висловлювати свої думки, занепокоєння та тривоги з приводу того чи іншого питання.

Переклад на українську

Зверніть увагу, що деякі англійські слова містять посилання на варіанти перекладу українською, які ви можете переглянути на сайті Словничка натиснувши на них.

Отже, лист від Президента США Барака Обами та його переклад на українську мову:

переклад на українську
Білий Дім

THE WHITE HOUSE   /   БІЛИЙ ДІМ

Just announced: President Obama is extending overtime pay to millions more Americans

Щойно оголошено: Президент Обама впроваджує плату за понаднормові робочі години додатково для мільйонів американців

Every week, millions of Americans work more than 40 hours but do not receive the overtime pay they have earned.

Мільйони американців щотижня працюють понад 40 годин, проте не отримують додаткову плату за понаднормові робочі години

President Obama is taking action to fix that: In a note to signers of a We the People petition, the President announced that tomorrow the Department of Labor will finalize a rule to extend overtime protections to 4.2 million more Americans.

Президент Обама вживає заходів для виправлення цієї ситуації: у зверненні до підписантів петиції «Ми, народ» Президент оголосив, що завтра Міністерство праці узгодить правило, відповідно до якого забезпечення додаткової оплати понаднормових робочих годин розповсюджуватиметься ще на 4,2 мільйони американців.

Check out the President’s note:

Ознайомтесь зі зверненням Президента:

I wanted you to be the first to know about some important news on an issue I know you care deeply about: making sure you’re paid fairly.

Хочу щоб ви були перші, хто почує важливу новину з питання, яке має для вас величезне значення: забезпечення справедливої оплати.

Tomorrow, we’re strengthening our overtime pay rules to make sure millions of Americans’ hard work is rewarded.

Завтра ми вдосконалимо наші правила стосовно оплати понаднормової праці, що забезпечить винагороду за важку роботу мільйонам американців.

If you work more than 40 hours a week, you should get paid for it or get extra time off to spend with your family and loved ones. It’s one of most important steps we’re taking to help grow middle-class wages and put $12 billion more dollars in the pockets of hardworking Americans over the next 10 years.

Якщо ви працюєте понад 40 годин на тиждень, ви повинні отримувати за це оплату або додаткові вихідні, які ви зможете провести зі своєю родиною та коханими. Це один із найважливіших кроків які ми робимо з метою допомогти підвищити заробіток середнього класу та додати 12 мільярдів доларів до кишень працьовитих американців протягом наступних 10 років.

For generations, overtime protections have meant that an honest day’s work should get a fair day’s pay, and that’s helped American workers climb the ladder of success. That’s what middle-class economics are all about.

Поколіннями забезпечення оплати понаднормових означало, що за чесну роботу люди отримують справедливу зарплатню. І це допомагало американським робітникам робити успішну кар’єру. У цьому і полягає сенс економіки середнього класу.

But after years of inflation and lobbyists’ efforts to weaken overtime protections, that security has eroded for too many families.

Проте, після років інфляції та намагань лобістів послабити забезпечення оплати понаднормових, цю гарантію втратило чимало сімей.

One of the many Americans who has been working hard but struggling to keep up is a single mom from Tucson, Arizona, Elizabeth Paredes. As an assistant manager at a sandwich shop, Elizabeth sometimes worked as many as 70 hours a week, without a dime of overtime pay. So Elizabeth wrote to me to say how hard it is to build a bright future for her son.
And she’s not alone: Today just 7 percent of workers qualify for overtime pay based on their salaries. Compare that with 1975, when more than 60 percent of workers qualified for overtime pay based on their salaries.

Серед таких американців, які важко працюють проте все ще зводять кінці з кінцями, опиналась мати-одиначка Елізабет Паредес із Таксона, що в Аризоні. Працюючи асистентом менеджера у магазині сандвічів, Елізаьет інколи доводиться працювати до 70 годин на тиждень при цьому не отримуючи а ні центу понаднормових. Тому Елізабет написала мені про те, як їй важко будувати світле майбутнє для свого сина. І вона не одна: сьогодні лише 7 відсотків робітників мають право на оплату понаднормових на основі їх зарплатні. Порівняйте цей показник із аналогічним за 1975 рік, коли понад 60 відсотків робітників мали право на оплату понаднормових на основі їх зарплатні.

This policy just hasn’t kept up with the times.
The fundamental principle behind overtime pay comes from a Depression-era law called the Fair Labor Standards Act, which helps ensure that workers who put in more than 40 hours per week should generally get paid more for that extra time. I directed Secretary of Labor Tom Perez and the Department of Labor to update and modernize the overtime rules and uphold that principle.

Просто ця політика не відповідає часу. Базовий принцип який стоїть за оплатою понаднормових бере свій початок від закону часів Великої депресії під назвою «Закон про справедливі стандарти праці», який сприяє тому, щоб робітники які працюють понад 40 годин на тиждень отримували більше за цей понаднормових час. Я доручив Міністру праці Тому Перезу і Міністерству праці оновити та модернізувати правила стосовно оплати понаднормових і зберегти цей принцип.

After more than a year of listening to workers, employers, and concerned citizens like you, the Department of Labor will issue a new rule tomorrow to make it clearer to workers and businesses which workers qualify for overtime pay.

Після майже року обговорень із робітниками, працівниками і такими небайдужими громадянами як ви, Міністерство праці завтра опублікує нове правило, яке прояснить ситуацію для робітників і підприємств чиї робітники мають право на оплату понаднормових.

It doubles the salary threshold and automatically updates it every three years. The rule takes effect December 1.

Правило подвоює поріг зарплатні з автоматичним оновленням щотрироки. Правило набуває чинності з 1 грудня.

This is a step in the right direction to strengthen and secure the middle class by raising Americans’ wages. When workers have more income, they spend it — often at businesses in their local community — and that helps grow the economy for everyone.

Це крок у правильному напрямку до зміцнення і захисту середнього класу шляхом підвищення зарплатні американців. Коли робітники заробляють більше, вони витрачають більше. При цьому, зазвичай вони витрачають кошти на підприємствах місцевих спільнот, а це допомагає зросту економіки на благо кожного.

Americans have spent too long working long hours and getting less in return. So wherever and whenever I can make sure that our economy rewards hard work and responsibility, that’s what I’m going to do. Every hardworking American deserves a paycheck that lets them support their families, gain a little economic security, and pass down some opportunity to their kids. That’s always worth fighting for.

Американці провели надто багато довгих робочих часів і при цьому отримували менше. Тому, якщо виникає можливість зробити так, щоб наша економіка винагороджувала важку працю і відповідальність, я скористаюсь такою можливістю. Кожен працьовитий американець заслуговує на таку зарплатню, яка дозволить йому забезпечити свою родину, отримати трохи економічного добробуту та забезпечити можливості своїм дітям. Усе це завжди варте боротьби.

President Barack Obama

Президент Барак Обама

Thanks for raising your voice on this critical issue — we couldn’t have done it without you.

Дякую за те, що наважились висловитись з цього важливого питання , бо без вас ми б цього не досягли.

Надіюсь, що вам сподобався цей лист від Президента США та його переклад на українську мову. Слідкуйте за Словничком, щоб отримувати більше цікавих новин та їх переклад на українську, користуйтесь нашим безкоштовним онлайн словником, реєструйтесь та додавайте свої варіанти перекладу цікавих слів. Гарного настрою!

КОРИСНІ СТАТТІ