20 цитат з трилогії “Хрещений батько”

20 цитат з трилогії “Хрещений батько”

0 1538
англійську

Чудовий спосіб вивчати англійську – за допомогою цитат із культових фільмів. Цього разу пропоную вам насолодитись цитатами з трилогії “Хрещений батько”.

англійську

англійську

I’m gonna make him an offer he can’t refuse.

Я зроблю йому пропозицію, від якої він не зможе відмовитись.


англійську

A friend should always underestimate your virtues and an enemy overestimate your faults.

Друг повинен завжди недооцінювати ваші чесноти, а ворог – переоцінювати ваші недоліки.


англійську

англійську

Revenge is a dish best served cold.

Помста – це страва, яку краще подавати холодною.


англійську

Great men are not born great, they grow great…

Великі люди не народжуються великими, вони стають ними…


англійську

англійську

Never hate your enemies. It affects your judgment.

Ніколи не ненавидь своїх ворогів. Це впливає на судження.


англійську

A man who doesn’t spend time with his family can never be a real man.

Чоловік, який не проводить часу зі своєю родиною ніколи не зможе бути справжнім чоловіком.


англійську

I don’t trust society to protect us, I have no intention of placing my fate in the hands of men whose only qualification is that they managed to con a block of people to vote for them.

Не можу довірити спільноті захищати нас, не маю жодного наміру передати свою долю до рук тих, чия єдина заслуга полягає в тому, що вони змогли переконати частину людей проголосувати за них.


англійську

Keep your friends close but your enemies closer.

Тримай друзів близько, а ворогів – ще ближче.


англійську

Never get angry. Never make a threat. Reason with people.

Ніколи не злися. Ніколи не погрожуй. Говори з людьми.


англійську

Time erodes gratitude more quickly than it does beauty!

Час спотворює вдячність швидше за красу!


англійську

Behind every successful fortune; There is Crime.

За кожним успішним статком прихований злочин.


англійську

The strength of a family, like the strength of an army, lies in its loyalty to each other.

Сила родини, як і сила армії, полягає у вірності один одному.


англійську

The other Dons in the room applauded and rose to shake hands with everybody in sight and to congratulate Don Corleone and Don Tattaglia on their new friendship. It was not perhaps the warmest friendship in the world, they would not send each other Christmas gift greetings, but they would not murder each other. That was friendship enough in this world, all that was needed.

Інші Дони у кімнаті почали аплодувати та піднялись, щоб обмінятись з усіма потиском рук та привітати Дона Корлеоне та Дона Таталья з новими дружніми відносинами. Певно, що це не були найтепліші дружні відносини у світі, вони не відправляли один одному різдвяні вітання, проте вони й не вбивали один одного. Це була дружба, достатня для цього світу, у міру необхідності.


англійську

Power wears out those who do not have it.

Влада виснажує тих, хто її не має.


англійську

I have no such powers. If I did I would be more merciful than God, believe me.

У мене немає такої влади. Якби була, я б був милостивішим за Бога, повір мені.


англійську

Michael could never remember his father ever having uttered a word about death, as if the Don respected death too much to philosophize about it.

Майкл ніколи не чув, щоб його батько вимовив хоча б одне слово про смерть, наче Дон поважав її настільки, що навіть не міг філософствувати про неї.


англійську

He should be careful. It’s dangerous to be an honest man.

Йому потрібно бути обережним. Бути чесною людиною – небезпечно.


англійську

Forgive. Forget. Life is full of misfortunes.

Пробачай. Забувай. Життя сповнене нещастями.


англійську

Leave the gun, take the cannoli.

Облиш пістолет, скуштуй каннолі.


англійську

англійську

Politics and crime they are the same thing.

Політика і злочинність – тотожні поняття.

NO COMMENTS

Leave a Reply