маркетинг

 • : SWOT-аналіз
 • : strengths, weaknesses, opportunities, and threats - сильні сторони, слабкі сторони, можливості і загрози
 • : -

 • : холодний дзвінок
 • : Рекламні телефонні дзвінки компаній до потенційних клієнтів з метою налагодження співпраці з ними. Дзвінки здійснюються без попередньої домовленості, виключно з ініціативи компанії.
 • : -

 • : English
 • : загальнорейтинговий пункт; пункт валового оцінювального коефіцієнта
 • : -
 • : groʊs ˈreɪtɪŋ pɔɪnt (ʤi-ɑr-pi) 

 • : English
 • : гіпермаркет; великий торговельний комплекс
 • : noun
 • : ˈhaɪpərˌmɑrkɪt 

 • : English
 • : перепродувач; проміжний продавець; (біржовий) маклер; комісіонер
 • : noun
 • : ˈʤɑbər 

 • : English
 • : заходи, необхідні для збуту товару; стимулювання торгівлі; стимулювання збуту; товарознавство; мистецтво збуту
 • : noun
 • : ˈmɜrʧənˌdaɪzɪŋ 

 • : English
 • : маркетинг ринкової ніші; маркетинг на незайнятому ринку товарів; маркетинг на незайнятому ринку послуг
 • : -
 • : nɪʧ ˈmɑrkətɪŋ 

 • : English
 • : котирувальні дані Нільсена; Нільсенівський рейтинг
 • : -
 • : ˈnilsən ˈreɪtɪŋ 

 • : English
 • : непарно-парна розцінка; непарно-парне ціноутворення
 • : -
 • : ɑd-ˈivɪn ˈpraɪsɪŋ 

 • : English
 • : роздрібна торгівля не за звичайною ціною; роздрібна торгівля за цінами, нижчими від звичайних; розпродаж
 • : -
 • : ɔf-praɪs ˈriˌteɪlɪŋ 

 • : English
 • : надлишок виробництва; надвиробництво
 • : noun
 • : ˈoʊvərˌrʌn 

 • : English
 • : асортимент виробів; добір виробів; асортимент продуктів
 • : -
 • : ˈprɑdəkt laɪn 

 • : English
 • : структура продукції; номенклатура продукції 
 • : -
 • : ˈprɑdəkt mɪks 

 • : English
 • : сприяння; заохочення; стимулювання; стимулювання збуту
 • : noun
 • : prəˈmoʊʃən 

 • : English
 • : зв'язки з громадськістю; організація громадської думки; представницькі функції; піар
 • : -
 • : ˈpʌblɪk riˈleɪʃənz (pi-ɑr) 

 • : English
 • : публічність; популяризація; пропаганда; розголос; пабліситі; реклама; рекламування
 • : noun
 • : pəˈblɪsəti 

 • : English
 • : стратегія "проштовхування"; стратегія "просування"
 • : -
 • : pʊʃ ˈstrætəʤi 

 • : English
 • : роздрібний торговець; підприємство роздрібної торгівлі; роздрібний магазин; роздрібна крамниця
 • : noun
 • : ˈriˌteɪlər 

 • : English
 • : спонсорство; фінансування; підтримка; спонсорування
 • : noun
 • : ˈspɑnsərˌʃɪp 

 • : English
 • : ціль; завдання; напрям; мета; контрольна цифра; намічена цифра; планова цифра; цільова аудиторія споживачів
 • : noun
 • : ˈtɑrgət 

 • : English
 • : тенденція; спрямованість; напрям; рух; схильність; тренд; зміна
 • : noun
 • : trɛnd 

 • : English
 • : оптова торгівля; гуртова торгівля; гуртовий продаж; за оптову ціну
 • : noun
 • : ˈhoʊlˌseɪl 

 • : English
 • : швидке панорамування; перекидання камери
 • : -
 • : zɪp pæn 

КОРИСНІ СТАТТІ