фінанси

0 43
 • : кредит; кредитна лінія; механізм фінансування; механізм кредитування
 • : noun

0 34
 • : фінансування
 • : Одержання валютних ресурсів або кредитів для підтримки бізнесу, а також придбання активів.
 • : noun
 • : ˈfaɪnænsɪŋ

0 51
 • : фонд хеджування; хедж-фонд; фонд комплексного ризикового інвестування
 • : -

0 64
 • : collection of payments; encashment
 • : іменник, середній рід

0 58
 • : charge; collection; dues; duty; fee; tax; toll
 • : іменник, чоловічий рід

0 50
 • : emission; issue (випуск грошей, цінних паперів)
 • : іменник, жіночий рід

0 49
 • : excise; excise duty (tax)
 • : іменник, чоловічий рід

0 38
 • : corporate; joint-stock; (зареєстрований як корпорація) incorporated
 • : прикметник

0 44
 • : advance; advance payment; prepayment
 • : іменник, чоловічий рід

0 41
 • : (поручитель за особу, зобов'язану за векселем) guarantor; surety for (on) a bill; warrantor
 • : іменник, чоловічий рід

0 49
 • : advice; aviso; note; letter of advice
 • : (банківське повідомлення клієнтів про проведені розрахункові операції)
 • : іменник, середній рід

0 45
 • : заставна, сплачена регулярними внесками
 • : -
 • : ˈæmərˌtaɪzd ˈmɔrgəʤ 

0 35
 • : заставна всього інвентаря
 • : -
 • : bʌlk ˈmɔrgəʤ 

0 36
 • : заставна на рухоме майно; заставна на особисте майно
 • : -
 • : ˈʧætəl ˈmɔrgəʤ 

0 38
 • : іпотека зі встановленою ставкою відсотка
 • : -
 • : kənˈvɛnʃənəl ˈmɔrgəʤ 

0 33
 • : іпотечний кредит; кредит під нерухомість
 • : -
 • : ˈmɔrgəʤ ˈkrɛdət 

0 43
 • : оборотний документ; обіговий документ
 • : -
 • : nəˈgoʊʃəbəl ˈɪnstrəmənt 

0 43
 • : основна сума; капітал; капітальна сума; сума боргу; довіритель 
 • : noun
 • : ˈprɪnsəpəl 

0 47
 • : коефіцієнт покриття відсотків; коефіцієнт покриття відсоткових витрат; коефіцієнт кратності відсотків
 • : -
 • : taɪmz ˈɪntrəst ɜrnd ˈreɪʃiˌoʊ 

0 39
 • : бюджет поточних витрат; кошторис поточних витрат; поточний бюджет
 • : -
 • : ˌɑpəˈreɪʃənəl ˈbʌʤɪt 

0 45
 • : опціон, зареєстрований на біржі
 • : -
 • : ˈlɪstəd ˈɑpʃən 

0 35
 • : відхилення; розходження; дисперсія
 • : noun
 • : ˈvɛriəns 

0 43
 • : подвійний опціон; опціон покупця і продавця
 • : -
 • : ˈdʌbəl ˈɑpʃən 

0 50
 • : опціон продавця; опціон на продаж; опціон пут
 • : -
 • : pʊt ˈɑpʃən 

0 44
 • : ставка відсотка; відсоткова ставка; ставка процента; процентна ставка
 • : -
 • : reɪt əv ˈɪntrəst 

0 43
 • : складання кошторису за участю працівників; фінансове планування за участю працівників
 • : -
 • : ˌpɑrˈtɪsəpətɪv ˈbʌʤɪtɪŋ 

0 41
 • : надходження держави; дохід держави
 • : -
 • : ˈgʌvɜrmənt ˈrɛvəˌnu 

0 38
 • : коефіцієнт окупності акціонерного капіталу; прибуток на акціонерний капітал
 • : -
 • : rɪˈtɜrn ɑn ˈɛkwəti (roʊ) 

0 39
 • : оренда; орендна плата; квартирна плата; рента; прокат
 • : noun
 • : rɛnt 

0 53
 • : сплата; оплата; плата; платіж; виплата; розрахунок
 • : noun
 • : ˈpeɪmənt 

 • : коефіцієнт рентабельності активів; рентабельність інвестицій; окупність інвестиції; окупність капіталовкладення; коефіцієнт окупності інвестицій; показник окупності капіталовкладення
 • : ROI
 • : -
 • : rɪˈtɜrn ɑn ɪnˈvɛstmənt

0 34
 • : ринок цінних паперів; фондова біржа
 • : -
 • : sɪˈkjʊrətiz ˈmɑrkət 

0 43
 • : нарахований відсоток; нараховані проценти; нарощений відсоток
 • : -
 • : əˈkrud ˈɪntrəst 

0 34
 • : оборотність запасів; оборотність товарних запасів
 • : -
 • : ˌɪnvənˈtɔri ˈtɜrˌnoʊvər 

0 36
 • : акціонер; власник акцій; держатель
 • : noun
 • : ˈstɑkˌhoʊldər 

0 53
 • : дивіденд, виплачений акціями; випуск безплатних акцій
 • : -
 • : stɑk ˈdɪvɪˌdɛnd 

0 39
 • : подрібнення акцій; збільшення кількості акцій
 • : -
 • : stɑk splɪt 

0 41
 • : біржовий брокер; біржовий маклер; фондовий маклер
 • : -
 • : ˈstɑkˌbroʊkər 

0 34
 • : ліквідація підприємства; закриття підприємства
 • : -
 • : ˌlɪkwɪˈdeɪʃən əv ə ˈbɪznəs 

КОРИСНІ СТАТТІ