бухгалтерія

 • : English
 • : дохід, який повністю використовується на покриття витрат; нульовий прибуток
 • : -
 • : breɪk-ˈivɪn ˈɪnˌkʌm 

 • : English
 • : загальний реєстр; головна книга; загальна бухгалтерська книга
 • : -
 • : ˈʤɛnərəl ˈlɛʤər 

 • : English
 • : початкова вартість основних фондів; первісна вартість; фактична вартість
 • : -
 • : hɪˈstɔrɪkəl kɑst 

 • : English
 • : калькуляція собівартості замовлення; калькуляція витрат виробництва в грошовому вимірі
 • : -
 • : ʤɑb ˈkɔstɪŋ 

 • : English
 • : чиста теперішня вартість; чиста дисконтована вартість; чиста сучасна вартість; чиста поточна вартість
 • : -
 • : nɛt ˈprɛzənt ˈvælju 

 • : English
 • : прибуток з основної діяльності; прибуток з ведення операцій; прибуток з виробничої діяльності; операційний прибуток
 • : -
 • : ˈɑpəˌreɪtɪŋ ˈprɑfət 

 • : English
 • : особовий рахунок; рахунок окремої особи; рахунок приватної особи
 • : -
 • : ˈpɜrsɪnɪl əˈkaʊnt 

 • : English
 • : коефіцієнт прибутковості; коефіцієнт доходності; чистий прибуток; чистий дохід
 • : -
 • : ˈprɑfət ˈmɑrʤən 

 • : English
 • : встановлений законом аудит; встановлена законом ревізія; встановлена законом аудиторська перевірка
 • : -
 • : ˈstæʧəˌtɔri ˈɔdɪt 

 • : English
 • : правдиве і безстороннє зображення; точне відображення стану діяльності
 • : -
 • : tru ənd fɛr vju 

КОРИСНІ СТАТТІ