бізнес

0 43
 • : окупність інвестиції; окупність капіталовкладення; коефіцієнт окупності інвестицій; показник окупності капіталовкладення; коефіцієнт рентабельності активів; рентабельність інвестицій
 • : Return on investment
 • : -

0 37
 • : відповідальний за закупівлю; працівник відділу матеріально-технічного забезпечення
 • : -

0 44
 • : директор з інформаційних технологій
 • : Chief information officer
 • : -

0 45
 • : фінансовий директор
 • : Chief financial officer
 • : -
 • : siːɛfˈəʊ

0 44
 • : технічний директор; головний інженер
 • : Chief technology officer
 • : -

0 39
 • : реінжиніринг; перепроектування; розробка нових ділових процесів
 • : noun
 • : riˌendʒəˈnɪrɪŋ

0 39
 • : Форчун 500
 • : Щорічний список, який складається та публікується журналом Fortune. До списку входять 500 найбільших американських корпорацій за валовим доходом.
 • : -

0 48
 • : провідник
 • : (людина, контакт з якою надає можливість вийти на бажаний контакт або клієнта)
 • : noun

0 47
 • : формування іміджу; розробка та просування торговельної марки
 • : noun

0 43
 • : торговий майданчик; місце торгівлі; сфера торгівлі; онлайн біржа зайнятості
 • : Marketplace - the arena of commercial dealings.
 • : noun

0 44
 • : управління
 • : Скоординовані дії щодо спрямовування та контролювання діяльності організації. (ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів. (ISO 9000:2005, IDT)).
 • : noun

0 45
 • : якісний цільовий показник
 • : Ціль, встановлена для продукту, послуги або дії, що припускає досягнення високого рівня чи ступеня переваги.
 • : -

0 53
 • : призначати занижену ціну; демпінгувати
 • : verb
 • : ˈləʊbɔːl

0 89
 • : фрілансер; самозайнята особа; позаштатний співробітник; вільнонайманець; незалежний спеціаліст; людина, що виконує роботу без укладання довгострокового договору з роботодавцем
 • : noun
 • : ˈfriːlɑːnsə

0 53
 • : English
 • : умови причалювання; лінійні умови (про завантаження і розвантаження в торговому мореплавстві)
 • : -
 • : ˈbɜrθɪŋ tɜrmz 

0 55
 • : English
 • : умови позички; умови надання кредиту; умови акредитиву
 • : -
 • : ˈkrɛdət tɜrmz 

0 54
 • : English
 • : одиниця; економічна одиниця; організація; підрозділ; підприємство; компанія
 • : noun
 • : ˈɛntəti 

0 55
 • : English
 • : ліки загального типу; непатентований засіб
 • : noun
 • : ʤəˈnɛrɪk 

0 66
 • : English
 • : товар; товари; виріб; вироби; благо; блага
 • : noun
 • : gʊdz 

0 54
 • : English
 • : зростання; приріст; розвиток; збільшення; посилення
 • : noun
 • : groʊθ 

0 57
 • : English
 • : ноу-хау; виробничий досвід; секрети виробництва; практичні знання; знання справи; досвідченість
 • : noun
 • : noʊ-haʊ 

0 49
 • : English
 • : програмна заява; заява про цілі (докладна заява з викладом мети, завдання, довгострокових цілей організації) 
 • : -
 • : ˈmɪʃən ˈsteɪtmənt 

0 51
 • : English
 • : переговори; обговорення умов
 • : noun
 • : nɪˌgoʊʃiˈeɪʃən 

0 58
 • : English
 • : діяльність; робота; виконання; функціонування; продуктивність; показник; результат діяльності; результативність; ефективність
 • : noun
 • : pərˈfɔrməns 

0 54
 • : English
 • : політика; курс; стратегія; лінія поведінки
 • : noun
 • : ˈpɑləsi 

0 50
 • : English
 • : позиція; становище; положення; стан
 • : noun
 • : pəˈzɪʃən 

0 63
 • : English
 • : контроль якості; перевірка якості; регулювання якості; управління якістю; контроль за якістю
 • : -
 • : ˈkwɑləti kənˈtroʊl 

0 51
 • : English
 • : регулювання; упорядкування
 • : noun
 • : ˌrɛgjəˈleɪʃən 

0 55
 • : English
 • : специфікація; деталізація; деталь; технічні умови; визначення в подробицях
 • : noun
 • : ˌspɛsɪfɪˈkeɪʃən 

0 72
 • : English
 • : обстеження; дослідження; огляд
 • : noun
 • : ˈsɜrˌveɪ 

0 69
 • : English
 • : торгівля; галузь; професія; ремесло; спеціальність
 • : noun
 • : treɪd 

0 71
 • : English
 • : взаємодія влади з бізнесом (administration to business)
 • : -

КОРИСНІ СТАТТІ